Zaznacz stronę

Gdy zwiększymy w odpowiedni sposób swoją produktywność, znacznie szybciej osiągniemy zamierzony cel. Tylko efektywne działanie jest gwarancją końcowego sukcesu. Warto jest pamiętać o tym, że bardzo istotne w tej kwestii jest odpowiednie ukierunkowanie pracy naszego mózgu. Jego lewa półkula jest bowiem odpowiedzialna za logiczne myślenie, a prawa za emocje. Trzeba pamiętać o tym, że brak emocji w dążeniu do określonego celu i posługiwanie się wyłącznie logiką oraz wyliczeniami matematycznymi może przynieść bardzo szybko efekt wypalenia się. Szczególnie dotyczy to dużych przedsięwzięć, w przypadku których angażuje się dużo ludzi i pieniędzy. Można wyróżnić 18 kroków, do których stosując się przy realizacji określonego celu, możemy osiągnąć maksymalną produktywność.

Krok 1 – Wyznaczenie celu w sekwencji S.M.A.R.T.

S (Specific) – oznacza wyznaczenie konkretnego celu („mieć” lub „być”, np.: zakup samochodu, zakup domu, bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie),
M (Measurable) – cel musi być mierzalny (np. cena samochodu lub domu, oczekiwana liczba klientów),
A (Attainable) – cel musi być realny,
R (Relevant) – cel musi być osiągalny (trzeba uwierzyć w jego realizację przyjmując dane założenia),
T (Time Based) – cel musi być osadzony w czasie (musimy określić kiedy chcemy go osiągnąć)

Krok 2 – Odpowiedź na pytanie co by się stało, gdybyśmy wiedzieli, że dany cel się spełni?

Warto jest zapisać sobie na kartce papieru jakie będą nasze dalsze kroki w przypadku gdy cel spełni się w 100%. Trzeb się do tego przygotować.

Krok 3 – Zaplanowanie celu w konwencji sprintu i maratonu

Chodzi tutaj o zaprojektowanie swoich dużych celów długookresowo tak, by były one możliwe do realizacji bez zbędnego pośpiechu (np. na 5-10 lat) czyli w formie tzw. maratonu, a jednocześnie na realizowaniu mniejszych celów co pewien czas, czyli tzw. sprintów (np. przy planowaniu osiągnięcia długofalowo określonego zysku realizuje się mniejsze cele, jak: wyprzedaż, wprowadzenie nowego produktu, kampania reklamowa).

Krok 4 – „Think big”

Oznacza to myślenie w dużych kategoriach. Nie należy się skupiać na drobiazgach i wyznaczać sobie od razu ambitne cele długookresowe (w dochodzeniu do wysokiej produktywności nie jest korzystne stosowanie zasady „krok po kroku”).

 

Może męczy Cię praca w korporacji, a biznes klasyczny zabiera cały Twój wolny czas? Startując od Zera Wykorzystaj Gotowy System Marketingowy Działający w Modelu SOFTMARKETINGU.

Otrzymasz praktyczne rozwiązania:

Dowiesz się w jaki sposób zbudować Swój Własny rentowny model biznesowy.

Jak zwiększyć możliwości finansowe, aby mieć więcej wolnego czasu, przestać żyć od wypłaty do wypłaty lub od faktury do faktury.

Poznasz Rozwiązania i wdrożenia, z którymi zyskujesz 40% więcej czasu na swoje pasje.

Krok 5 – Zadanie sobie pytania „Dlaczego?”

Oznacza to wypisanie sobie minimum 10 odpowiedzi na pytanie, dlaczego chcemy osiągnąć dany cel? Przyda się to nam w trudniejszym okresie, kiedy z różnych względów tracimy energię i motywację do działania.

Krok 6 – Rozpiska kroków do osiągnięcia celu na tzw. „kamienie milowe”

Chodzi o utworzenie sobie pod celów do celu głównego (tzw. „kamieni milowych”) i rozpisanie kiedy zamierzamy je osiągnąć. W ten sposób w znaczący sposób można zwiększyć efektywność swoich działań. 

Krok 7 – Wprowadzenie nawyków

Należy wprowadzić określone nawyki w swoim działaniu. Chodzi tutaj o codzienne wykonywanie przez określony czas, w określonych godzinach, ustalonych wcześniej czynności, o ich powtarzalność. Gdy wyrobimy w sobie nawyk ciągłego udoskonalania działań, wyznaczony cel z dużą pewnością zostanie osiągnięty.

Krok 8 – Zaprojektowanie swoich działań w plannerze

Chodzi tutaj o wykorzystanie w planowaniu swoich działań specjalnych aplikacji, które pozwolą na rozpisanie tego, co w danym dniu będziemy robić by osiągnąć zamierzony cel długofalowy. Przykładem takiej aplikacji jest m.in. Tom’s Planner.

Krok 9 – Regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych

Ćwiczenia fizyczne (np. na siłowni lub bieg) wyzwalają energię do działania. Poza tym wyrabiają one nawyk wytrwałości.

Krok 10 – Określenie wyższego celu

Chodzi o znalezienie odpowiedzi do pytania, co jesteśmy w stanie zmienić przez nasze działania nie tylko u siebie, ale także u innych osób.

Krok 11 – Neutralizowanie negatywnych myśli

Należy skupić się na celu i nie porównywać z innymi osobami, które osiągnęły sukces. Każdy przypadek jest indywidualny. Warto jest to zrozumieć.

Krok 12 – Skupienie się na myśleniu pozytywnym

Tylko wiara w osiągnięcie zamierzonego celu i odrzucenie emocji mogą sprawić, że cel zostanie osiągnięty w zamierzonym czasie.

Krok 13 – Traktowanie projektu jak własnego dziecka

O projekt służący do osiągnięcia zamierzonego celu należy cały czas dbać. Nie wolno go porzucać w chwilach słabości. Tylko poważne, dorosłe podejście do zadania jest w stanie zagwarantować sukces.

Krok 14 – Określenie korzyści jakie przyniesie osiągnięcie celu, co dzięki niemu otrzymamy, dlaczego się tego podejmujemy i jaki mamy plan działania?

Rozwiązując problem, czasami trzeba się dłużej zatrzymać na etapie precyzowania celu zasadniczego. Najczęściej do osiągnięcia tego celu prowadzić będą cele szczegółowe, które należy najpierw sprecyzować

Krok 15 – Zadanie sobie pytania, co jeśli nie wykonamy określonego wcześniej planu dziennego?

Trzeba określić sobie plan działania w przypadku niepowodzenia wykonania planu dziennego, tj. w jaki sposób podzielimy określone zadania na kolejne dni lub też czy w ogóle wyrzucimy określone zadania z harmonogramu bądź zlecimy je osobie trzeciej.

Krok 16 – Stosowanie zasady motion creates emotion (ruch wywołuje emocje)

Chodzi o zmianę myślenia w przypadku braku chęci do działania. Uświadomienie sobie, że wykonanie określonej czynności przyniesie nam korzyści pozwala na wyzwolenie pokładów energii. Jakiekolwiek działanie, fizyczny ruch, jest zawsze lepsze niż jego brak i wyłączanie się z życia. Wpływa to pozytywnie na emocje i myśli.

Krok 17 – Określenie godzinowego planu dnia

Swoją efektywność i skuteczność działania można zwiększyć dobrze planując swój dzień. Doskonałym narzędziem jest w tej kwestii tradycyjny kalendarz książkowy lub kalendarz elektroniczny, który można odpalić na wielu przenośnych urządzeniach.

Krok 18 – Wykonanie ćwiczenia

Polega na postawieniu sobie określonego celu i próbie podjęcia wykonania go przy stosowaniu 17 kroków do maksymalnej produktywności. W ten sposób można się doskonale przygotować do działania ukierunkowanego na osiągnięcie realnego celu w przyszłości.